Rundstrålande

Rundstrålande eller omnipolära högtalare är den teknik som tar dig närmast upplevelsen så som den var vid inspelningstillfället. Anledningen är i korthet att energin vid lyssning är mest lik den energi som var i inspelningsrummet, den har en jämnare kvalitet i alla riktningar och den ger en naturlig fördelning mellan direktljudet som är mindre dominant och det indirekta ljudet som är mer dominant.

Detaljer, rummet, det subtile i musiken får ett naturligt tidsförlopp och kan bättre bearbetas av vår tolkande hjärna och vi kan “höra gräset gro”.

Enklare att få till i rummet, enklare att placera, ger stereobild i “hela” rummet och kan spela i både små och stora rum.

Show Filters

Visar alla 18 resultat

Show Filters

Visar alla 18 resultat