Analogt – har aldrig varit mer välljudande än nu!

TEKNIKEN HAR TAGIT STORA KLIV FRAMÅT!

Även om vinyl – det vi för det mesta förknippar med analogt ljud har haft en renässans den senaste tiden, har det aldrig egentligen varit borta.

Utveckligen av ny teknik pågår alltid och vare sig skivspelare, pickup eller phonosteg har aldrig varit bättre. Dessutom finns bra skivor och inspelningar i mängder. Ofta också till gynnsamma priser.
En teknik som i synnerhet tillfört och lyft avkodning av vinyl till nästa nivå är japanska DS-Audio med sa kallad optisk teknik. Allt är dock fortfarande analogt och mekaniskt. Alla svaga punkter med traditionell frekvens-avkoding har ersatts av

  ATT VÄLJA TEKNIK!

  Över alla år, när vi hjälpt musikälskare till nya upplevelser inom musiken har det ofta handlat om att välja annan eller ny teknik – än den man själv kanske trodde var mest intressant. Vårt jobb är inte att välja för dig, men att leda dig till den teknik som passar dig bäst.

   OM OCH VARFÖR REVOLUTIONERAR DS-AUDIO VINYLÅTERGIVNINGEN?

   DS-Audio är en division av Japanska Digital Stream Corporation, sedan många år ledande på laser och opto-teknik.

   För att ta det viktigaste först – den nya tekniken vi beskriver nedan är – precis som för MM/MC – helt mekanisk och helt analog. Det finns inget “digitalt” inslag alls i tekniken. Det DS-Audio tekniken å andra sidan gör är att lyfta bort och ersätta det som varit problematiskt och begränsande vid traditionell MM/MC teknik och ersätter det med ny teknik.

   VIKT
   I en MM/MC konstruktion väger cantilver och spole/magnet avsevärt mer än vad nål, cantilever och skuggplatta gör i DS-Audio konstruktionen. Vikt är ett mått på förmågan till snabb start/stopp, accerelation och DS-Audio rör sig därför mycket snabbare och mer korrekt i spåret. Detta märks direkt vid uppspelning.

   TRÖGHET
   Inneboende i magnet/spole principen finns en tröghet vid start/stopp, rörelse. I DS-Audio finns inte detta och därmed undviks trögheten. DS-Audio rör sig därför avsevärt snabbare och startar/stoppar mer effektivt i spåret. Med mer korrekt och detaljerad avläsning som resultat.

   AVKODNING
   MM/MC relaterar till frekvens. DS-Audio relaterar å andra sidan till rörelse/position. Infrarött ljus, om vi tittar inuti pickup’en, skickas mot en skuggplatta som är fäst på cantilevern, och variationen i ljus läses av en närliggande fotocell för varje kanal. Idéen bakom tekniken, en fotoelektrisk pickup är 40 år gammal. Med DS-Audios expertise/elektronik inom opto-tekniken har idén nu förverkligats. Tidigare var inte detta möjligt pga komponentstorlek, värmeutveckling med mera.

   EQ istället för RIAA
   Eftersom MM/MC är relaterad till frekvens varierar spänningen i takt med frekvensen. Låg frekvens – låg spänning, hög frekvens – hög frekvens. Den optiska pickup’en har däremot en utnivå proportionell med amplituden, och till skillnad från MM/MC är den samma oavsett frekvens. Detta betyder att avsevärt mindre EQ korrektion behövs för en amplitud-proportionell utsignal än för frekvens/hastighets varierande utsignal hos en MM/MC konstruktion.

   RIAA korrektionen kan därför göras avsevärt enklare och mer korrekt. EQ och pickup kommer som ett kit 100% anpassade till varandra, så jakt på phonosteg som “kanske” passar en typisk MM/MC är över.

   HANTERING
   Hanteringen är precis som vanligt. När du hanterar pickup’en ser du ingen skillnad på den och en MM/MC. Du kopplar som vanligt, gör allt som du är van att göra. Spelaren ansluts till EQ’n som ansluts till valfri linjeingång på förstärkaren.

   FRAMTIDEN
   Företag som har testat DS-Audio tekniken, går i ökande grad över till att producera EQ’s – externa eller integrerade, och lägger utveckligen av phonosteg för MM/MC bakom sig. Som kund kan man använda dessa istället för DS-Audios egna EQ’s, som gjorde specarna för dessa tillgängliga för alla.

   Med DS-Audio tekniken har avkodning av vinyl tagit ett enormt tekniksprång och fortfarande bevarat den analoga hantering samt den mekaniska avläsningen av skivspåret. Vill man uppleva mer av skivorna/skivsamlingen är DS-Audio en avsevärd förbättring och rekommenderad väg att gå jämfört med den gamla MM/MC tekniken.