Elektronik – matchning är allt!

UTMANA DIN EGEN VÄRLDSBILD! VÅGA TÄNKA UTANFÖR BOXEN!

Över alla år, när vi hjälpt musikälskare till nya upplevelser inom musiken har det ofta handlat om att välja annan eller ny teknik – än den man själv kanske trodde var mest intressant. Vårt jobb är inte att välja för dig, men att leda dig till den teknik som passar dig bäst.

Alla teknikerna är väl beprövade och man kan med fördel ha ett öppet sinne, fritt från förutfattade meningar inför val och beslut. T.ex har klass D tekniken utvecklats kraftigt och föredras av många tillverkare och kunder. Dessutom är den avsevärt mer effektiv vad gäller energiförbrukning vilket är något alla måste förhålla sig till idag.

Att föredra är också många gånger integrerade lösningar, där för och slutsteg samt många av funktionerna så som streaming alla är inkluderade i en och samma enhet.

Vilken teknik som i slutändan föredras och väljs, är et resultat av en förnuftig diskusson och dess förmåga att hantera högtalarna på bästa sätt, passa med övriga komponenter, vara estetisk tilltalande osv. Återigen är kombinationen och matchningen av största vikt för bra resultat.

De rådande teknikerna idag är

 • Klass A
 • Klass AB
 • Klass A + Klass D
 • Klass D
 • Digitala, som t.ex nya SU-R1000 från Technics.

OM INSPELNING AV HIFI KOMPONENTER

Inspelning av hifi komponenter är en källa till livliga diskussioner. Här är vårt syn på saken.

Underliggade och styrande för all materias utveckling över tid är fysikens lagar. Termodynamikens lagar och tidspilen säger föränklat att ordning går mot kaos/mindre ordning och det kan inte gå åt andra hållet. En produkt oavsett vad det är kommer över tid oundvikligen att återge till det “damm” den en gång uppstod från.

Högtalare

Passiv elektronik i högtalare inkl interna kablar och låda stabiliserar sig under första dygnet genom att få samma temperatur som omgivning och övriga komponenter. Elementen som sitter i, lite beroende på typ behöver däremot längre tid för att mjukas upp i upphängning – som kanterna runt ett högtalarelement. Tiden för detta kan variera. Efter en vecka är mycket gjort, vissa kan behöva längre tid.

Elektronik

Vi rekommenderar att elektroniken får ett dygn på sig för att stabiliseras elektriskt och få samma temperatur som omgivningen. Den initiala stabiliseringen, laddning av kodningar etc sker under första dygnet/par första dygnen. Efter det är trenden svagt neråtgående och över tid kommer produkten att bli sämre, helt enkelt för att “fysiken” och slitage påverkar den som allt annat.

Lyckligtvis och till vår fördel går detta mycket långsamt och vi hinner inte uppfatta den nedåtgående kurvan förrän produkten har används under många år. Typisk livslängd på elektronik avsedd för musik är 20-30 år, om vi behandlar dem varsamt. Lågpris produkter kan å andra sidan ha avsevärt kortare livslängd så bra kvalitet är alltid klokt.

Hör du däremot någon som i förbindelse med sälj av elektronik påstå att den behöver extrem tid som 6-700 timmar innan den är inspelat, råder vi dig att inta en kritisk hållning och prova hitta en mer seriös kanal för ditt köp. Ett påstående om sådan tid innan inspelning pekar istället mot en vilja att dölja eventuell dålig rådgivning kring val av produkt, och skicka både problemet och kunden in i dimman – och därmed skjuta ifrån sig allt ansvar. Det är inte fair och det leder seriös hifi ner i ett träsk där det inte hör hemma.

Det finns relativt ofta påståenden från enskilda där de upplevt – att 700 timmar senare, dvs om de spelar en timme per dag så är det två år senare – att allt plötsligt har fallit på plats och produkterna har nått maxnivå. Detta är allt annat än sannolikt. Mer sannolikt är att alla möjliga andra händelser ikring dig, fysiska och psykiska just vid den tidpunkten har bidragit till din upplevelse. Och skulle den uppdagande kurvan ha fortsatt i två år, borde den rimligen fortsätta i all evighet och produkten bli bättre 30 år senare än när du köpte den. Det inser vi all att så inte är fallet.

Sedan finns det viktiga fysiska förutsättningar för att din elektronik skall låta maximalt. Viktigt är bland annat tillförlitlig, stabil och störningsfri ström. Vibrationsdämpning och stabilt underlag är också viktigt.

Vårt råd blir därför en förnuftig inställning till fenomenet. Se alla produkter som att de är bäst när de är nya, njut därför av dem så länge de varar. Och köp alltid bra kvalitet.

Kablar

Kablar är också orsak till många diskussioner. Vår inställning till dem är att Ohms lag, dvs fundamentala elektriska förutsättningar gäller. Utöver det ger materialval och lindningstekniker bidrag till slutresultatet. Kablar gör skillnad, helt enkelt för att om du i en elektrisk kedja tillför en komponent som en kabel relativt en annan så ändras garanterat helheten. Helheten är vad du alltid förhåller dig till.

Kablarnas roll är att länka samman komponenter utan att nämnvärt försämra resultatet. Sök någon som är homogen och neutral. Vissa kan tillföra bas eller diskantförändring och blir då avslöjade i bättre anläggningar och därmed ej användbara, förutom när detta är en effekt som behöver tillföras en specifik anläggning.

Köp aldrig kablar baserade på ogrundad eller fantasifull reklam. Att t.ex Nasa har varit med utvecklat dem eller att man åberopar vissa kvantmekaniska egenskaper som gäller specifikt för deras produkt är typiska anledningar till att leta vidare.

Kablars kostnad får stå i förnuftig relation till vad anläggningen i övrigt kostar. Fråga oss gärna så hjälper vi dig med detta, samt vad som är rätt produkt för din anläggning.

OM KLASS D – BEHÖVER MAN VARA OROLIG ÖVER ATT VÄLJA DEN TEKNIKEN?

Det bildas ofta myter och så kallade “sanningar” kvarstår längre än nödvändigt. Klass, där D inte står för ”digital” men var naturligt nästa bokstaven i alfabetet när nya tekniken skull namnges, är ofta förknippat med föreställningar om en viss ljudsignatur, hårdhet osv.

Korrekt var att när tekniken hade sin entre på marknaden ca 20 år tillbaka i tiden framkom en del enklare konstruktioner baserade på klass D förstärkarkretsen och vissa av dem var inte bra. Nu har tiden gått. Av nödvändiga skäl måste numera alla företag förhålla sig tekniken och idag har utveckligen ikring tekniken – det som i övrigt fyller en förstärkarlåda kommit mycket långt och de spelar numera helt i paritet eller bättre jämfört med Klass A eller AB. Anledningen till nödvändiga förflyttningen till Klass D tekniken är den ökade effektiviteten vad gäller värme och effekt.

Idag finns det många aktörer på marknaden, Ice Power, Hypex, Pascal osv. Mest använd idag är kanske Hypex NCore, där mycket arbete har gjorts för att förbättra återkopplingen vilket skiljer dem från andra. Kännetecknande är låg utgångsimpedans, ingen resonans eller artefakter vid höga frekvenser. Distortionen är också extremt låg relativt många klass A och AB konstruktioner.

Så – se klass D ur ett nytt perspektiv. Det spelar egentligen ingen större roll vilken förstärkarkrets som är valt i en konstruktion. Det viktiga är förståelsen för helheten och vad produkten totalt bidrar med i din anläggning. Förutfattade meningar om klass D är det med andra ord dags att lägga ner till för del för vad ny och spännande teknik kan erbjuda dig.

 

OM STRÖMRENARE

Många tillverkare använder passiva filter för att reducera högfrekvent brus på elnätet. Detta är bra men inte på långa vägar så effektivt som isolering av spänningslinan med en toroid trafo. Det finns två typer av brus på elnätet. Differential Mode brus är transienter och parasiterande signaler, på plusledare och jord i motsatta riktningar. Common Mode brus sker på alla ledare i samma riktning.
Många filter dämpar inte både brus-typerna och inga filter dämpar brus till samma nivå som Torus isolations transformatorer. Många filter avleder filtrerat brus till jordplanet, vilket påverkar den ambienta tystnad som eftersträvas i ansluten utrustning. Regenererande AC enheter har ett egenbrus som genereras av transistorerna. Detta hämmar också möjligheten att få samma ambienta tystnad som från en högkvalitativ isolationstransformator.

Traforitningen visar den nära relationen mellan den primära lindningen från den inkommande spänningen, som är magnetiskt kopplad till den sekundära lindningen – som driver anläggningen/audiosystemet. Den inkommande spänningen är förorenad med skadligt och oönskad brus. Torus magi ligger i deras exceptionella förmåga att ta bort oönskad brus från elnätet och säkra ren el via den sekundära lindningen till anläggningen.

Genom att ”bryta” den elektriska linan, blockeras också elektriskt brus och interferens, och ger därmed förbättrad dynamisk förmåga för att dramatiskt förbättra anläggningens prestanda. Ren ström via en Torus erbjuder både ett renare ljud och bättre bildåtergivning från TV eller projektor. Endast med batteridrift eller isolationstrafo är anläggningen galvaniskt isolerad från elnätet.

Brusgolvet som är summan av alla oönskade bruskällor och oönskade signaler som maskerar audio signalen. Via Plitrons patenterade NBT ( Narrow Bandwidth Technology) uppnås lägst möjliga brusgolv. Musiken kommer till liv med en mer realistisk scen, renare och ljudbilden blir större och mer dynamisk. Bild blir också mer krispigare med bättre färger och tydligare svärta.

Transienterna, essentiella för musikupplevelsen, är snabba och krävande och Torus kan leverera mer ström än andra system under kort tid och därmed ge ett mer naturligt transientförlopp.

Om regenererande nätrenare vs trafobaserad lösning från Torus Power.

Regenererande AC enhet:

 • Detta är ett slutsteg som enbart förstärker ström vid inställd spänningsfrekvens.
 • En strömregenererande AC enhet har fler och fler transistorer för att klara av en större last.
 • AC enhetens matande sekundärsida är galvaniskt ansluten till nätet, vilket då även gäller inkopplat audiosystem.
 • Strömmen från AC enhetens sekundärsida genereras av transistorer som matas av en oscillator-krets för att generera 50Hz växelström.
 • Enheten förbrukar ström kontinuerligt. De bästa strömregenererande enheterna har en verkningsgrad på 85-90%.
 • Enheten kan bli mycket varm vid hög belastning.
 • Växelspänningens sinuskurva blir mycket exakt utan DC avvikelser.
 • Spänningsnivån blir exakt lika med inställt värde.
 • Impedansen ändras gentemot nätet genom AC enheten.
 • Regenererande AC enheter fungerar väl där strömmen matas genom helt olika nätverkskonfigurationer (t.ex olika standarder i USA:s stater).
 • Överspänningsskydd (MOV) som degenereras efter varje överspännings – transient (blixtnedslag).
 • Transientenergin leds till jord och påverkar därför jordplanets potential.
 • Regenererande AV enheter låter olika i olika audiosystem.
 • Hantering av transienter via stora strömtransformatorer och kondensatorer i nätdelarna. Klarar ca 20% mer än dess power rating/strömkapacitet. Här finns en hårdare gräns för mycket extra ström de kan leverera, vilket leder till hörbar kompression och sämre lyssningsresultat. En regenererande enhet som skall kunna hantera t.ex monosteg och subbar, måste vara extremt överdimensionerad vad gäller dess strömkapacitet för att kunna leverera rena toppar och dynamik. Med denna teknik kostar hög kapacitet mycket.

 

Isolationstransformator Torus med NBT teknik:

 • Sekundärsidan (audioanläggningen) är galvaniskt bortkopplad från nätet då transformatorns primärlindning överför strömmen magnetiskt till sekundärlindningen.
 • Skiljetransformatorn har ökat antal kopparlindningar för att klara av större strömkapacitet och större laster.
 • Mycket avancerat och patenterat överspänningsskydd som ej degenereras av överspänningstransienter (blixtnedslag).
 • Transientenergin absorberas inom enheten och förändrar ej jordplanets potential.
 • Verkningsgraden på isolationstransformatorn är 98%.
  AVR modellernas utspänning är konstant. (Torus har utvecklat de mest avancerade och tysta spänningsjusteringskretsarna på marknaden).
 • Impedansen blir ännu lägre än den på nätet genom den stora kopparspolen.
 • Torustransformatorerna låter alltid lika i olika audiosystem.
 • Enheten blir inte varm vid hög belastning.
 • Bättre resurser för transienthantering och dynamisk kapacitet. Kan leverera stora mängder ström.
 • En robustare och ”enklare” konstruktion som är stabilare över tid.Vissa gillar den turboeffekt som sker med transienterna då en transistorbaserad strömrenare används. Detta som en kompensation för sämre prestanda hos ansluten utrustning.
 • Andra kunder upplever att det naturliga transientförloppet (och den stora ljudbilden) som genereras av Torus transformatorerna är den enda vägen att gå.