KONST

BERIKA ALLA DINA SINNEN OCH FÖRBÄTTRA DIN LYSSNINGSFÖRMÅGA

  Musiken är som vi alla vet något som kan beröra oss på djupet. I den finns alla känsloyttringar, den slår an en sträng djupt inom oss och är en källa till glädje, kontemplation och hälsosamt återhämtande.

  Våra sinnen förstärker varandra och i den förbindelse har vi tagit faste på att också kunna förmedla konst i syfte att vara ett visuellt komplement till en vacker musikmiljö i hemmet. Detta ledde oss till konstnären Tomas Lacke som gör tavlor som är “musik för ögonen” och samspelar fantastiskt väl med musiken.

  Forskning har visat att visuella stimuli kan förbättra musiklyssningsförmågan. En studie utförd av Jennifer Sue Shank vid University of Kentucky fann att lärare i förskoleklass som exponerades för bildkonst när de lyssnade på musik fick betydligt högre poäng på musiklyssningsförmåga än de som inte fick visuella stimuli. Detta tyder på att bildkonst kan spela en avgörande roll för att förbättra förmågan att tolka och uppskatta musik.

  Lacke är en svensk autodidakt konstnär inom både måleri och skulptur. Han har varit verksam sedan 90-talet och har sin ateljé i Åkersberga där han även är bosatt.
  I hans måleri hittar vi stora abstrakta och figurativa verk i en mix av varma jordfärger men Lacke kännetecknas kanske mest utav sina skulpturer utskurna I stål som silhuetteras mot vår natur eller som förgrund till hans måleri.
  Idag representeras han av de svenska gallerierna Roddarhuset, Melefors, Nordic Art, Sjöhästen, Kabusa och Gallery Rødhusgården i Danmark och Gallery Aurelia i London.

   

  Vi ställer ut några av konstverken i vår butik där de kan upplevas i förbindelse med musik och vi förmedlar försäljning vid intresse.  Välkommen in!

  konst2