Shopping Cart

Marknadens finaste musiksystem

Pris-kval

Aequo Workshop kopia

Kvalitetsjakt eller Prisjakt

Heller jakt på kvalitetsprodukter som håller längre och ger dig mer glädje så länge du har dem. Det gäller oavsett i vilken prisklass produkterna hör hemma. Vi är starkt emot slit och släng kulturen, därav valet av kvalitetsprodukter. Vi tjänar alla långsiktigt på bra produkter till korrekt pris.

Sund konsumtion eller överkonsumtion

Allt har ett pris, och priset bör vara så realistiskt som möjligt. Ett för lågt pris betyder överkonsumtion vilket leder till överutnyttjande av begränsade resurser och andra människor.

På vår hemsida har man alltid kunnat läsa om vikten av hållbara köp. Överkonsumtion/lågpris är ett av de största hoten mot vår miljö och vår existens. Låt oss alla konsumera klokare!

Redan 2018 valde vi att inte delta i Black Friday vansinnet. I år samma sak. Samtidigt ser vi nu glädjande tilltag i press där näringslivet börjar mobilisera för ett ökat fokus på hållbar konsumtion. Med sådan ändrat kurs kommer nödvändig förändring. 
 
Får att dra vårt strå till stacken, förutom fokus på kvalitet och hållbarhet i produkterna vi levererar erbjuder vi en aktiv kampanj under december månad med rådgivning avseende hållbarhet kring befintlig utrustning. 

Rekommenderade priser

Vi utgår alltid från producentens eller distributörens rekommenderade pris.

Korrekta priser

Din investering skall i bäst möjligt mån behålla sitt värde över tid. Därför är korrekta priser viktigt. Dumpning och ständigt prisjag förstör i slutändan allvarligt för vår miljö. Tekniken ger oss nya möjligheter till intressanta produkter, och priserna bör spegla varans värde på ett rättvist sätt.

Priser inom EU

Priserna inom EU är och bör vara relativt lika. Dock kan skillnader förekomma pga olika momssatser, frakter mm.

Hos oss gör du alltid en bra affär

Genom åren har vi sett att en lyckad och för kunden lönsam utveckling av musikintresset ofta är ett resultat av en lång och gemensam process. Som leverantör erbjuder vi dig möjligheten och erfarenheten så att du kan nå dit du vill vara i musikalisk mening. Långsiktighet, trevliga relationer och ett gemensamt intresse ger dig bäst resultat och mest för pengarna.