Kvaliteten via våra nätuttag varierar från plats till plats, lyssningsrum till lyssningsrum. I takt med att ”nätet” förorenas, blir värdet av bra ström, som fundament till elektroniken, allt viktigare. Torus görs av Plitron i Canada, en av de allra främsta på trafoer...