Nätrenare-arkiv - Audio Concept Online Shop
Shopping Cart
3URMCSoblique IMG 3377cropped

Din bästa uppgradering -Torus Power Conditioner

Kvaliteten via våra nätuttag varierar från plats till plats, lyssningsrum till lyssningsrum. I takt med att ”nätet” förorenas, blir värdet av bra ström, som fundament till elektroniken, allt viktigare. Torus görs av Plitron i Canada, en av de allra främsta på trafoer idag, och utvecklingsarbetet har skett tillsammans med Bryston. Produkter finns för alla applikationer. […]