Shopping Cart

TEL: 08 6507250

Marknadens finaste musiksystem

Om nätrenare

Många tillverkare använder passiva filter för att reducera högfrekvent brus på elnätet. Detta är bra men inte på långa vägar så effektivt som isolering av spänningslinan med en toroid trafo. Det finns två typer av brus på elnätet. Differential Mode brus är transienter och parasiterande signaler, på plusledare och jord i motsatta riktningar. Common Mode brus sker på alla ledare i samma riktning.
Många filter dämpar inte både brus-typerna och inga filter dämpar brus till samma nivå som Torus isolations transformatorer. Många filter avleder filtrerat brus till jordplanet, vilket påverkar den ambienta tystnad som eftersträvas i ansluten utrustning. Regenererande AC enheter har ett egenbrus som genereras av transistorerna. Detta hämmar också möjligheten att få samma ambienta tystnad som från en högkvalitativ isolationstransformator.
Trafobaserad strömrenare

Traforitningen visar den nära relationen mellan den primära lindningen från den inkommande spänningen, som är magnetiskt kopplad till den sekundära lindningen – som driver anläggningen/audiosystemet. Den inkommande spänningen är förorenad med skadligt och oönskad brus. Torus magi ligger i deras exceptionella förmåga att ta bort oönskad brus från elnätet och säkra ren el via den sekundära lindningen till anläggningen.

Genom att ”bryta” den elektriska linan, blockeras också elektriskt brus och interferens, och ger därmed förbättrad dynamisk förmåga för att dramatiskt förbättra anläggningens prestanda. Ren ström via en Torus erbjuder både ett renare ljud och bättre bildåtergivning från TV eller projektor. Endast med batteridrift eller isolationstrafo är anläggningen galvaniskt isolerad från elnätet.

Brusgolvet som är summan av alla oönskade bruskällor och oönskade signaler som maskerar audio signalen. Via Plitrons patenterade NBT ( Narrow Bandwidth Technology) uppnås lägst möjliga brusgolv. Musiken kommer till liv med en mer realistisk scen, renare och ljudbilden blir större och mer dynamisk. Bild blir också mer krispigare med bättre färger och tydligare svärta.

Transienterna, essentiella för musikupplevelsen, är snabba och krävande och Torus kan leverera mer ström än andra system under kort tid och därmed ge ett mer naturligt transientförlopp.

Om regenererande nätrenare vs trafobaserad lösning från Torus Power.
Regenererande AC enhet:

 • Detta är ett slutsteg som enbart förstärker ström vid inställd spänningsfrekvens.
 • En strömregenererande AC enhet har fler och fler transistorer för att klara av en större last.
 • AC enhetens matande sekundärsida är galvaniskt ansluten till nätet, vilket då även gäller inkopplat audiosystem.
 • Strömmen från AC enhetens sekundärsida genereras av transistorer som matas av en oscillator-krets för att generera 50Hz växelström.
 • Enheten förbrukar ström kontinuerligt. De bästa strömregenererande enheterna har en verkningsgrad på 85-90%.
 • Enheten kan bli mycket varm vid hög belastning.
  Växelspänningens sinuskurva blir mycket exakt utan DC avvikelser.
 • Spänningsnivån blir exakt lika med inställt värde.
 • Impedansen ändras gentemot nätet genom AC enheten.
 • Regenererande AC enheter fungerar väl där strömmen matas genom helt olika nätverkskonfigurationer (t.ex olika standarder i USA:s stater).
 • Överspänningsskydd (MOV) som degenereras efter varje överspännings – transient (blixtnedslag).
 • Transientenergin leds till jord och påverkar därför jordplanets potential.
 • Regenererande AV enheter låter olika i olika audiosystem.
 • Hantering av transienter via stora strömtransformatorer och kondensatorer i nätdelarna. Klarar ca 20% mer än dess power rating/strömkapacitet. Här finns en hårdare gräns för mycket extra ström de kan leverera, vilket leder till hörbar kompression och sämre lyssningsresultat. En regenererande enhet som skall kunna hantera t.ex monosteg och subbar, måste vara extremt överdimensionerad vad gäller dess strömkapacitet för att kunna leverera rena toppar och dynamik. Med denna teknik kostar hög kapacitet mycket.

Isolationstransformator Torus med NBT teknik:

 • Sekundärsidan (audioanläggningen) är galvaniskt bortkopplad från nätet då transformatorns primärlindning överför strömmen magnetiskt till sekundärlindningen.
 • Skiljetransformatorn har ökat antal kopparlindningar för att klara av större strömkapacitet och större laster.
 • Mycket avancerat och patenterat överspänningsskydd som ej degenereras av överspänningstransienter (blixtnedslag).
 • Transientenergin absorberas inom enheten och förändrar ej jordplanets potential.
 • Verkningsgraden på isolationstransformatorn är 98%.
 • AVR modellernas utspänning är konstant. (Torus har utvecklat de mest avancerade och tysta spänningsjusteringskretsarna på marknaden).
 • Impedansen blir ännu lägre än den på nätet genom den stora kopparspolen.
 • Torustransformatorerna låter alltid lika i olika audiosystem.
 • Enheten blir inte varm vid hög belastning.
 • Bättre resurser för transienthantering och dynamisk kapacitet. Kan leverera stora mängder ström.
 • En robustare och ”enklare” konstruktion som är stabilare över tid.

  Vissa gillar den turboeffekt som sker med transienterna då en transistorbaserad strömrenare används. Detta som en kompensation för sämre prestanda hos ansluten utrustning.
  Andra kunder upplever att det naturliga transientförloppet (och den stora ljudbilden) som genereras av Torus transformatorerna är den enda vägen att gå.