Shopping Cart

TEL: 08 6507250

Marknadens finaste musiksystem

OM KLASS D

KLASS D – behöver man vara orolig över att välja den tekniken?

Det bildas ofta myter och så kallade “sanningar” kvarstår längre än nödvändigt. Klass, där D inte står för ”digital” men var naturligt nästa bokstaven i alfabetet när nya tekniken skull namnges, är ofta förknippat med föreställningar om en viss ljudsignatur, hårdhet osv.

Korrekt var att när tekniken hade sin entre på marknaden ca 20 år tillbaka i tiden framkom en del enklare konstruktioner baserade på klass D förstärkarkretsen och vissa av dem var inte bra. Nu har tiden gått. Av nödvändiga skäl måste numera alla företag förhålla sig tekniken och idag har utveckligen ikring tekniken – det som i övrigt fyller en förstärkarlåda kommit mycket långt och de spelar numera helt i paritet eller bättre jämfört med Klass A eller AB. Anledningen till nödvändiga förflyttningen till Klass D tekniken är den ökade effektiviteten vad gäller värme och effekt.

Idag finns det många aktörer på marknaden, Ice Power, Hypex, Pascal osv. Mest använd idag är kanske Hypex NCore, där mycket arbete har gjorts för att förbättra återkopplingen vilket skiljer dem från andra. Kännetecknande är låg utgångsimpedans, ingen resonans eller artefakter vid höga frekvenser. Distortionen är också extremt låg relativt många klass A och AB konstruktioner.


Så – se klass D ur ett nytt perspektiv. Det spelar egentligen ingen större roll vilken förstärkarkrets som är valt i en konstruktion. Det viktiga är förståelsen för helheten och vad produkten totalt bidrar med i din anläggning. Förutfattade meningar om klass D är det med andra ord dags att lägga ner till för del för vad ny och spännande teknik kan erbjuda dig.