Shopping Cart

TEL: 08 6507250

Marknadens finaste musiksystem

OM INSPELNING

Inspelning av hifi komponenter är en källa till livliga diskussioner. Här är vårt syn på saken.

Underliggade och styrande för all materias utveckling över tid är fysikens lagar. Termodynamikens lagar och tidspilen säger föränklat att ordning går mot kaos/mindre ordning och det kan inte gå åt andra hållet. En produkt oavsett vad det är kommer över tid oundvikligen att återge till det “damm” den en gång uppstod från.

Högtalare

Passiv elektronik i högtalare inkl interna kablar och låda stabiliserar sig under första dygnet genom att få samma temperatur som omgivning och övriga komponenter. Elementen som sitter i, lite beroende på typ behöver däremot längre tid för att mjukas upp i upphängning – som kanterna runt ett högtalarelement. Tiden för detta kan variera. Efter en vecka är mycket gjort, vissa kan behöva längre tid.

Elektronik

Vi rekommenderar att elektroniken får ett dygn på sig för att stabiliseras elektriskt och få samma temperatur som omgivningen. Den initiala stabiliseringen, laddning av kodningar etc sker under första dygnet/par första dygnen. Efter det är trenden svagt neråtgående och över tid kommer produkten att bli sämre, helt enkelt för att “fysiken” och slitage påverkar den som allt annat.

Lyckligtvis och till vår fördel går detta mycket långsamt och vi hinner inte uppfatta den nedåtgående kurvan förrän produkten har används under många år. Typisk livslängd på elektronik avsedd för musik är 20-30 år, om vi behandlar dem varsamt. Lågpris produkter kan å andra sidan ha avsevärt kortare livslängd så bra kvalitet är alltid klokt. 

Hör du däremot någon som i förbindelse med sälj av elektronik påstå att den behöver extrem tid som 6-700 timmar innan den är inspelat, råder vi dig att inta en kritisk hållning och prova hitta en mer seriös kanal för ditt köp. Ett påstående om sådan tid innan inspelning pekar istället mot en vilja att dölja eventuell dålig rådgivning kring val av produkt, och skicka både problemet och kunden in i dimman – och därmed skjuta ifrån sig allt ansvar. Det är inte fair och det leder seriös hifi ner i ett träsk där det inte hör hemma.

Det finns relativt ofta påståenden från enskilda där de upplevt – att 700 timmar senare, dvs om de spelar en timme per dag så är det två år senare – att allt plötsligt har fallit på plats och produkterna har nått maxnivå. Detta är allt annat än sannolikt. Mer sannolikt är att alla möjliga andra händelser ikring dig, fysiska och psykiska just vid den tidpunkten har bidragit till din upplevelse. Och skulle den uppdagande kurvan ha fortsatt i två år, borde den rimligen fortsätta i all evighet och produkten bli bättre 30 år senare än när du köpte den. Det inser vi all att så inte är fallet. 

Sedan finns det viktiga fysiska förutsättningar för att din elektronik skall låta maximalt. Viktigt är bland annat tillförlitlig, stabil och störningsfri ström. Vibrationsdämpning och stabilt underlag är också viktigt.

Vårt råd blir därför en förnuftig inställning till fenomenet. Se alla produkter som att de är bäst när de är nya, njut därför av dem så länge de varar. Och köp alltid bra kvalitet. 

Kablar

Kablar är också orsak till många diskussioner. Vår inställning till dem är att Ohms lag, dvs fundamentala elektriska förutsättningar gäller. Utöver det ger materialval och lindningstekniker bidrag till slutresultatet. Kablar gör skillnad, helt enkelt för att om du i en elektrisk kedja tillför en komponent som en kabel relativt en annan så ändras garanterat helheten. Helheten är vad du alltid förhåller dig till.

Kablarnas roll är att länka samman komponenter utan att nämnvärt försämra resultatet. Sök någon som är homogen och neutral. Vissa kan tillföra bas eller diskantförändring och blir då avslöjade i bättre anläggningar och därmed ej användbara, förutom när detta är en effekt som behöver tillföras en specifik anläggning.

Köp aldrig kablar baserade på ogrundad eller fantasifull reklam. Att t.ex Nasa har varit med utvecklat dem eller att man åberopar vissa kvantmekaniska egenskaper som gäller specifikt för deras produkt är typiska anledningar till att leta vidare.

Kablars kostnad får stå i förnuftig relation till vad anläggningen i övrigt kostar. Fråga oss gärna så hjälper vi dig med detta, samt vad som är rätt produkt för din anläggning.