Shopping Cart

TEL: 08 6507250

Marknadens finaste musiksystem

OM AKUSTIK

Akustik är ett omfattande område, och för de som vill ha assistans med det ber vi er kontakta oss. Vi och/eller våra samarbetspartners inom området kan garanterat hjälpa dig med akustiklösningar. I övrigt finns produkter för akustikhantering, passiva och aktiva på vår hemsida. 

Akustiken är givetvis kopplat till hur högtalarna energimässigt påverkar rummet du lyssnar i. I grunden finns direkt och indirekt ljud. Fokus är oftast på direktljudet men det indirekta ljudet är avsevärt mycket viktigare för att kunna tillgodogöra sig musikupplevelsen, dvs få med även det subtila. I musiken finns mer än vad kanske först tror. 
Med normalakustik i ett rum, dvs det känns behagligt att samtal där, blir ljudet ofta bra – om man har valt högtalare som inte skapar problem. 

I korthet kan man säga att hjärnan behöver tid för att få med reflektioner via det indirekta ljudet, och en lagom mix av det direkta och det indirekta ljudet – av samma kvalitet. Traditionella lådor är sämst på det. Dipoler och rundstrålande är bäst på det. Dock passar inte nödvändigtvis en teknik alla. 

Akustikhantering i hemmamiljö idag kan ske mekaniskt/passivt eller elektroniskt/aktivt. Eller en kombination av båda. Detta är som sagt ett omfattande fält och en närmare kontakt är nödvändigt för att titta på ett specifikt case. Diffusion och absorption är de passiva tekniker vi vanligtvis hör talas om. Vi föredrar av ovan nämnde skäl diffusion med inslag av absorption. Att hantera basproblem sker bäst genom att välja rätt högtalare och att prova undvika problemet överhuvudtaget. Här får man titta på varje fall för sig om det ändå måste korrigeras i ett rum. 

Vi har saxat från YouTube två klipp från Stockholmsmusikern Petter Berndalen. Dessa illustrerar med all tydlighet varför man inte vill dämpa bort energin från instrumenten eller förhålla sig mest till direktljudet, men genom diffusion dela upp signalen i tid så att hjärnan får tid att jobba med informationen. Det subtila kommer fram och musiken får klinga ut på ett naturligt sätt. Direktljudet och det indirekta ljudet samarbetar till en bättre helhet. 

Panelerna som används för diffusionen är skapade och levereras av Matts Svanå.