Produkter som vi (re)presenterar på mässan 8-9: Februari

Föredrag

Här är en uppställning av (några av ) de produkter som är vi hanterar, antingen själva eller via våra partners – och som presenteras under High End Mässan i Stockholm 8-9 Februari.

Audio Concept, rum Viktor Arendorff, Kapitel 8

 • Bayz Audio
 • Spectral
 • Metronome/Kalista
 • DS Audio
 • Technics
 • Luna
 • Harmonix
 • Stromtank

Audio Concept, rum Jan, Kapitel 8

 • STAX
 • MEZE
 • Mytek Bridge

Musical Hifi / Audio Concept, rum Dagerman, Kapitel 8

 • Valvet
 • MBL
 • Technics
 • EmmLabs
 • Stromtank
 • Luna

PS Audio / Audio Concept, rum Vikström, Kapitel 8

 • McIntosh
 • De Vore

Audio Note / Audio Concept, rum Fru Björk, Kapitel 8

 • Audio Note

Kii Audio / Audio Concept, rum Haga 1, Sheraton Hotel

 • Kii Audio

Theoretica – Princeton / Audio Concept, rum Sankta Clara

 • BACCH SP, Live demo med musiker
 • Cabasse
 • Parasound