september 2012 - Audio Concept Online Shop
Shopping Cart
9011 0243

MAKALÖST RUM FÖR MUSIK

Detta rum är ett av de allra mest välljudande man kan tänka sig. Rummet i sig är en starkt bidragande faktor forrutom MBL anläggningen i referensserien. I familjen är musikintresset mycket stort och musiken har en betydande plats. Et makalöst musikrum – och upplevelse.