Priser och kvalitet

REKOMMENDERADE PRISER

Vi utgår alltid från producentens eller distributörens rekommenderade priser.

PRISER INOM EU

Priserna inom EU är och bör vara relativt lika. Dock kan skillnader förekomma pga olika momssatser, frakter mm.

KVALITETSJAKT ELLER PRISJAKT

Heller jakt på kvalitetsprodukter som håller längre och ger dig mer glädje så länge du har dem. Det gäller oavsett i vilken prisklass produkterna hör hemma. Vi är starkt emot slit och släng kulturen, därav valet av kvalitetsprodukter. Vi tjänar alla långsiktigt på bra produkter till korrekt pris.

KORREKTA PRISER

Din investering skall i bäst möjligt mån behålla sitt värde över tid. Därför är korrekta priser viktigt. Dumpning och ständigt prisjag förstör i slutändan allvarligt för vår miljö. Tekniken ger oss nya möjligheter till intressanta produkter, och priserna bör spegla varans värde på ett rättvist sätt.